‏מכונות מזל
ספורט
הפקדה
תפריט

תנאים והגבלות

על ידי רישום ב-MESAHEK.COM (ה"אתר"), אתה מסכים להיות מחויב ל(אני) תנאים והגבלות אלה; (II) מדיניות הפרטיות שלנו; (III) מדיניות קובצי ה-Cookies שלנו ו-(IV) הכללים החלים על מוצרי ההימורים או המשחקים שלנו, כפי שמצוין בהמשך בתנאים והגבלות אלה ("תנאים והגבלות" או "הסכם"), וכן תנאי ההימורים ו/או המשחקים, וספציפית ההימורים. נחשבים כמי שקיבלו והבינו את כל התנאים.


אנא קרא הסכם זה בעיון כדי לוודא שאתה מבין במלואו את תוכנו. אם אינך מקבל את התנאים, אל תשתמש, תבקר או תיגש לחלק כלשהו (כולל, אך לא מוגבל, תת-דומיינים, קוד המקור ו/או ממשקי API של אתר אינטרנט, בין אם גלויים ובין אם לא) של האתר.


כללי


בעת ההרשמה לאתר mesahek.com אתה ("אתה", "שלך", עצמך" או ה"שחקן" לסירוגין) מתקשרים בהסכם עם Mesahek.
תנאים והגבלות אלה נכנסים לתוקף ברגע שאתה משלים את תהליך ההרשמה, הכולל סימון התיבה לקבלת תנאים והגבלות אלה ויצירת חשבון בהצלחה. על ידי שימוש בכל חלק באתר לאחר יצירת החשבון, אתה מסכים לתנאים וההגבלות החלים על השימוש באתר
אנו רשאים לערוך שינויים בתנאים וההגבלות הללו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אם נבצע תיקונים כאלה, אנו עשויים לנקוט בצעדים מתאימים כדי להביא שינויים כאלה לידיעתך (כגון באמצעות דואר אלקטרוני או הצבת הודעה במיקום בולט באתר, יחד עם התנאים וההגבלות המתוקנים), אך זו תהיה באחריותך הבלעדית. כדי לבדוק אם יש תיקונים, עדכונים ו/או שינויים. המשך השימוש שלך בשירותי האתר לאחר כל תיקון כזה לתנאים וההגבלות ייחשב כהסכמה והסכמה שלך להיות מחויב לתיקונים, עדכונים ו/או שינויים כאמור.
תנאים והגבלות אלה עשויים להתפרסם במספר שפות למטרות אינפורמטיביות וקלות גישה לשחקנים. הגרסה האנגלית היא הבסיס המשפטי היחיד למערכת היחסים בינך לבינינו ובמקרה של אי התאמה ביחס לתרגום מכל סוג שהוא, הגרסה האנגלית של תנאים והגבלות אלה תגבר.


חשבון משע"ק


על מנת שתוכל לבצע הימורים באתר mesahek.com, תחילה עליך לרשום חשבון באופן אישי אצלנו
כדי שאדם יהיה רשום כשחקן ב- Mesahek וישתמש באתר, אותו אדם חייב להגיש בקשה לרישום ופתיחת חשבון לספק שם משתמש וסיסמא . את הבקשה לפתיחת חשבון ההימור יש להגיש באופן אישי, ותחייב אותך לספק סט של 
כאשר המידע המפורט בסעיף 4.2. אינו מסופק ו/או אינו נחשב שלם, מדויק או מעודכן בכל נקודת זמן, Mesahek שומרת לעצמה את הזכות להשעות את הרישום לחשבון Mesahek ולהתייחס לכל הפקדות שעשויות להתקבל לאחר מכן לחשבון Mesahek של השחקן כבלתי חוקיות. (וכל זכייה הנובעת מהפקדה כזו כבטלה). כאשר חשבון Mesahek מושעה, עליך לפנות לתמיכת לקוחות - MAIL
כל המועמדים חייבים להיות בני 18 או גיל בגרות חוקי אחר כפי שנקבע על פי כל החוקים החלים עליך, לפי הגיל הגדול או המבוגר מביניהם.


מספר חשבונותרק חשבון אחד לכל שחקן מותר. במקרה של זיהוי כפילויות חשבונות החברה רשאית לסגור לאלתר את כל החשבונות הקשורים ולאסור שימוש עתידי באתר.


אחריות משתמשבאחריותך הבלעדית והבלעדית להבטיח שפרטי הכניסה שלך נשמרים בצורה מאובטחת. אין לחשוף את פרטי הכניסה שלך לאף אחד.
נאסר עליך למכור, להעביר או לרכוש חשבונות הימור לשחקנים אחרים או מהם.
אתה תודיע לנו ברגע שנודע לך על שגיאות כלשהן ביחס לחשבונך או כל חישובים ביחס לכל הימור שהצבת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להכריז בטלים ולבטל כל הימורים הכפופים לשגיאה כזו.


השעיה וסגירה
החברה זכאית לסגור או להשעות את חשבון ההימור שלך אם:

החברה סבורה כי אתה משתמש או השתמשת באתר בצורה הונאה או מתוכננת או למטרות בלתי חוקיות ו/או בלתי חוקיות או לא ראויות;
החברה סבורה כי אתה משתמש או השתמשת באתר באופן בלתי הוגן, רימית או ניצלת בכוונה לא הוגנת את Mesahek או מי מלקוחותיה או אם נעשה שימוש בחשבון שלך לטובת צד שלישי;
Mesahek סבור שכל אחד מהאירועים הנזכרים ב-(5.1) ו-(5.2) עשוי להתרחש או צפוי להתרחש.
בנסיבות הנזכרות ב-(5.1) ו-(5.2) Mesahek תהיה זכאית גם לבטל כל הימורים שבוצעו על ידך בעקבות פעולות כאלה על ידך או לעכב ו/או לשמור על כל הסכומים אשר אחרת היו משולמים או ישולמו ל אתה (כולל כל זכייה)
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך בכל עת, עם או בלי הודעה מוקדמת, אם אנו חושדים שחשבונך נפרץ או נעשה בו שימוש תוך הפרה של תנאי השירות שלנו.

אם לא תהיה מעורב בכל תרמית, שיתוף פעולה, תיקון או פעילות בלתי חוקית אחרת ביחס להשתתפותך או של צדדים שלישיים כלשהם באחד מהמשחקים ו/או השירותים באתר, ולא תשתמש בכל שיטות הנעזרות בתוכנה או טכניקות או התקני חומרה להשתתפותך בכל אחד מהמשחקים ו/או השירותים באתר - החשבון יושעה
אם יש לך גישה למידע שאינו ציבורי הקשור לאירוע או שיכול להשפיע על התוצאה של אירוע או סוג הימור, לא תהמר על אף אירוע שמפוקח על ידי גוף הספורט/האירוע הרלוונטי;
הפקדות
עליך להפקיד כספים לחשבון ההימור שלך באמצעות אמצעי התשלום הזמינים ב-Mesahek.com
כדי להפקיד כספים לחשבון ההימור שלך, אתה יכול להעביר כספים מארנקי קריפטו בשליטתך או דרך כל אמצעי תשלום אחר הזמינים ב-Mesahek.com
משקה יכולה לקבוע לפי שיקול דעתה סכום הפקדה מינימלי. ניתן לשנות את סכום ההפקדה המינימלי בכל עת על פי שיקול דעתה של משקה ויזוהה באתר. לידיעתך, בהתאם לשיטת התשלום שבה אתה משתמש, ייתכן שייגבו עמלות נוספות על ידי ספקי התשלום
שיטות התשלום שהועמדו לרשותך ואת תקרת ההפקדה המינימלית והמקסימלית ניתן למצוא בסעיף הארנק באתר. עמלות שירות חלות עשויות לחול ולשנות.
כללים והוראות להפקדת קריפטו
תשלום קריפטו מסופק על ידי Mesahek נותן לך את האפשרות להפקיד:
USDT
ETHEREUM
TRX
LTC
BTC
להפקדת כספי קריפטו באתר יש לך 2 אפשרויות: עסקת ארנק ומכונת תשלום קריפטו
עסקת ארנק: עבור עסקת ארנק, עליך:
הכנס סכום
בחר את רשת ההצפנה המועדפת מרשימת ה-6 שלנו
שים את האימייל שלך בעמוד הבא
העבר כספים לכתובת המוצגת או לקוד QR
בסיום העסקה תקבל הודעה באימייל
כללי העברה בנקאית והוראות ביקור - תשלומים
נסיגות
MESAHEK.COM מציעה מספר סוגים של משיכות:
אוטומטי - קריפטו, קוד משיכת בנק,
ידני - תמיכה באמצעות צ'אט

*ניתן להגיש בקשת משיכה כל יום וצריכה לקבל אישור ממחלקת תשלומי הסיכון (זה עשוי לקחת עד 24 שעות מקסימום)

*סכום המשיכה הכולל עבור תשלום לכל היום הוא עד $2500.

* במקרה של בקשת משיכה של CRYPTO, תתבצע עמלה של 1% מסכום המשיכה, לדוגמא: בבקשת משיכה בסך 1000$, יועברו 990$ לחשבון השחקן. עמלת המשיכה היא עמלה המתבצעת ברשת הבלוקצ'יין ואינה עמלה שנלקחה על ידי החברה שלנו

9. שגיאות
19.1 הימור לא יהיה אחראי במקרה שתנסה או תשיג יתרון משגיאות כלשהן לגבי הימורים או הימורים באתר אם פעלת בכוונה בחוסר תום לב, לרבות כאשר: (i) יש טעות ברורה ב הסיכויים הרלוונטיים, מרווחים, נכות, סכומים, מזומנים; (ii) ההימור ממשיך לקבל הימורים או הימורים בשווקים סגורים או מושעים; (iii) ההימור מחשב או משלם באופן שגוי סכום הסדר, לרבות כאשר ההימור מוחזר עבור מלוא סכום הפשרה, או הימור מבוטל באופן שגוי, כאשר 'בטל אם שחקן לא מתחיל' נבחר במיקום ההימור; או (iv) כל שגיאה מתרחשת במחולל מספרים אקראיים או בטבלאות תשלום הנכללות, משולבות או בשימוש בכל משחק או מוצר.

הודעת סיכון

אתה מבין שבהשתתפות במשחקים אתה מסתכן באובדן הכספים שהופקדו בחשבונך בכתובת mesahek.com;

הימורים מקוונים עשויים להיות בלתי חוקיים במדינות מסוימות. אתה מבין ומסכים כי הנהלת אתר mesahek.com אינה יכולה לספק לך ייעוץ משפטי או ערבויות בנוגע לחוקיות השימוש שלך בשירותי האתר.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר עומדים בדרישות החוקיות של תחום השיפוט שלך. אתה משתמש בשירותים הניתנים על ידי goldenbet.live/ לפי בחירתך ושיקול דעתך, וכן תוך סיכון של אחריות להחלטה האם השימוש בשירותי האתר הוא חוקי בהתאם לחוקים הנוכחיים בשטח השיפוט שלך. אתה נכנס לאתר ומשחק משחקים על אחריותך בלבד.

האתרים והמשחקים זמינים עבורך ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת.